Analisten en beleggers konden de vierdekwartaalcijfers van
...