De verliezen lopen soms op tot meer dan 10 procent, zoals onder meer voor
...